· 

Celebrations in farsund

Some days after my birthday, we had been invited to some friends in Stavanger. To split up a long journey from Arendal, with our nine month old boy, Elias - and to finally get a fishing trip with my sister, Farsund was a natural stop on the road. (norwegian text in the end)

September 23 is my birthday, and at this day we checked in. But as exhausted first time parents, we didn´t want any party. Peace and a quiet night, was actually all we needed, and the choice of accommodation had therefore naturally fell on Farsund Resort. Here, deep in the idyllic fjord Bjørnsvaagen, its always peaceful - and offers good fishing for many species of fish.

Peaceful celebration

It was gray weather when we arrived at the lodge, but after we had got all things in place, heaven was opened, and the warm and idyllic cottage was, if possible - even more cozy. Elias was extinguished and felt to sleep early. With the night view of the bay, I could (and my wife) hardly get a better gift! 


Siblings at the sea

The next day I had decided to fullfill an old promise. I therefore invited my sister Siv Heidi on a fishing trip. She is not crazy as me, but far above the average of the ladies in the village - and I knew she would say yes. The trip was booked, and I promised to bring all the equipment and one of the Resort's convenient fishing boats. 

Fishing after pollack

We woke up to rain and a hard in the bay. We were forced to fish in the quiet zones of the fjord. The area of Farsund is full of channels, bays and fjords that one can hide in - and we stopped in the first. We tried to drift the Skager boat steadily along the canyon walls, fishing drop shot for Pollack, but it was too much drift in the sea. We therefore changed to trolling with Dipsy Diver and wobblers - and it was success after only a few minutes.  Pollack and mackerel were biting steadly, one and even two at once sometimes. For some moments, it was very chaotic in the boat, but as Siv Heidi became accustomed to using Dipsy Diver's - it almost became routine.

With the boat "full" of pollack and mackerel, we headed out in the wind and steered the ship towards the port. After cleaning the boat and fileting the fish, we entered the cabin for a lunch and a delicious dessert. All in all, this was a short but delicious break in my dad permission time!

We caught many fishes this day, and Siv Heidi was easy to shoot with! She smiled even if the wind sometimes made it hard to take photos.


Farsund Resort

- En fredelig bursdag ved vannet

 

Helgen etter bursdagen min, hadde vi blitt invitert på vennebesøk i Stavanger. For å for å splitte opp en lang kjøretur fra Arendal med vår ni måneder gamle gutt, Elias – og for å endelig få med søsteren min på fisketur, ble Farsund et naturlig stopp på veien.

 

Det var 23 september når vi sjekket inn. Men som utslitte førstegangsforeldre, var festbehovet labert. Fred og ro stod i høyere kurs, og valget av overnatting hadde derfor naturligvis falt på Farsund Resort. Her, innerst i den idylliske fjorden Bjørnevågen, er det alltid fredelig og godt fiske etter mange fiskeslag.

 

Fredfylt feiring

Det var grått vær når vi ankom hytta, men etter at vi hadde fått tingene på plass, åpnet himmelen seg, og den varme og idylliske hytta ble om mulig - enda mer koselig. Guttepjokken sloknet tidlig, og med utsikt over fjorden, kunne jeg (og kona) knapt få en bedre gave!

 

Søsken på havet

Neste dag hadde bestemt meg for å oppfylle et gammel løfte. Jeg inviterte derfor min søster Siv Heidi med på fisketur. Hun er ikke like fiskegal som meg, men langt over snittet på damene i bygda - og jeg viste hun ville si ja. Turen ble booket, og jeg lovet å stille med alt av utstyr, i en av Resortens praktiske fiskesnekker.

 

På jakt etter lyr

Vi våknet til regn og 12-13 sekundmeter vind i fjorden, og ble tvunget til å fiske i le. Skjærgården i Farsund er full av kanaler, bukter og fjorder som man kan gjemme seg i – og vi stoppet opp i den første. Vi prøvde først å drifte Skager snekken langs fjellveggene etter lyr, men selv i le, var det for mye avdrift. Vi gikk derfor over til å dorge med Dipsy Diver og wobblere – og det var suksess etter bare noen minutter.

 

Lyr og makrell ble lempet over ripa en eller to om gangen. Til tider var det litt kaotisk i båten, men etter hvert som Siv Heidi ble vant til å bruke Dipsy Diveren sin – gikk det hele nesten på rutine. Med båten ”full” av lyr og makrell, satte vi kursen ut i blesten og styrte skuta mot havn. Inne med bryggene var det bare å spyle båten, sløye fisken og sjekke inn på hytta til en lunsj og en deilig dessert.

 

Alt i alt, var dette et kort, men deilig avbrekk midt i pappapermen.